ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

HIRDETÉS   
Rezultatul selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 27 - 31.03.2017

Nr. crt.    Numele şi prenumele    Observaţii
1.               Korodi János              Admis la concurs
2.              Ambrus Dénes            Admis la concurs
3.              Căzăcuţu Gelu            Admis la concurs
4.               Kovács Ignác             Admis la concurs


Contestațiile se depun la sediul Muzeului Secuiesc al Ciucului, P-ta Cetatii nr. 2

Prin urmare proba scrisă/practica respectiv susţinerea  interviului al concursului,  se va desfăşura în data de 27.03.2017, orele 10,00 respectiv 29.03.2017 orele 10,00 la sediul Muzeului Secuiesc al Ciucului, Miercurea-Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 2.

Afișat astăzi: 23.03.2017,  la sediul Muzeului Secuiesc al Ciucului si pe pagina web a institutieiwww.csikimuzeum.ro


HIRDETÉSA Csíki Székely Múzeum
, Csíkszereda, Vár tér 2., versenyvizsgát hirdet a következő munkaszerződéses állás betöltésére :

Őr,  I. fokozat (meghatározatlan időre)

Részvételi feltételek:

-    középfokúiskolai végzettség
-    őrző-védő képzés
-    legkevesebb 6 év munkaviszony
-    román és magyar nyelv ismerete


A beiratkozáshoz szükséges iratok :

-    beiratkozási kérelem
-    önéletrajz
-    iskolai végzettséget igazoló dokumentumok (eredeti és másolat)
-    munkakönyv másolat vagy régiséget igazoló dokumentumok
-    személyi igazolvány másolat
-    orvosi igazolás
-    erkölcsi bizonylat

    Az iratcsomó letételének határideje : 2017. március 21., 12:00 óra
A vizsgaidőpontja: 2017. március27 – 31.
Bővebbfelvilágosítás aCsíkiSzékelyMúzeumtitkárságán, tel. 0266-372-024

Bibliografia:

1) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
2) Legea nr. 311/2003 - Legea muzeelor și colecțiilor publice;
3) Legea nr. 333/2003 - privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor - art. 36, art. 37, art. 41, art. 43 alin.1, art. 45, art. 46.
4) Legea nr. 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 - art. 22;
5) Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, art. 3 - art. 25.


Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by